Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
  • Zobrazit

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.halberstat.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 
Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel (kupující)- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 
Dodací lhůty
Zboží zasíláme poštou do 3 pracovních dní, pokud je zboží na skladě, v opačném případě do 20 pracovních dní., nebo dle telefonické nebo e-mailové domluvě. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží budete informováni. .
 
Přepravní náklady
K ceně zboží účtujeme přepravní poplatek 120, bez DPH 20% v případě zaslání zboží na dobírku účtujeme poplatek 50,- bez DPH 20%. Zásilky, které nám budou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze až na Váš požadavek.
 
Záruka a reklamace
Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců dle Obchodního zákoníku, Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.
 
Výměna zboží
Pokud jste obdržel/-la v důsledku nesprávného výběru výrobek, který Vám nevyhovuje, zašleme Vám na výměnu výrobek nový. Účtováno Vám bude poštovné a balné. Náklady na vrácení výrobku nese zákazník.
 
Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace
Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů v souladu s § 53(7) občanského zákoníku bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. My Vám vrátíme peníze za odmítnuté zboží do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Předpokladem je doručení vraceného zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Příslušnou částku zašleme na Váš účet .
V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz, zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený a nejlépe v původním obalu spolu s kopií faktury.
Při zasílání zpět volte originální obal, kompletní vybavení včetně manuálu, CD s ovladači, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit na celkovou placenou částku daného zboží..
Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Obč.Z od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii
Drobná změna zobrazení je vyhrazena.

KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka
Nejprodávanější

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
HALBERŠTÁT - servis, s.r.o.
Brněnská 306
500 09  Hradec Králové
tel. +420 495 220 494
e-mail: firma(zavináč)halberstat(tečka).cz
web: www.halberstat.cz
www.poscentrum.cz
 

Spolupracujeme:

POS centrum CZ   PARTNER-TECH CZ Scantech-ID CZ ITFutuRe s.r.o., NEPA, spol. s r.o., PARTNER TECH EU, RestPDA, OriginSoft s.r.o.


JavaScript musí být povolen